İlave İnşaat Ne Anlama Geliyor?

Öncelikle tamamlanmış inşaatın tanımını yapmakla başlayalım; Mimari projeye uygunluğu belirlenerek ruhsat verilmiş olan ve yapımı tamamlanan gayrimenkullerdir. Verilen onay ve ruhsat doğrultusunda yapımı tamamlanmış gayri menkullerde ilgili yasalar gereği ilgili belediyeden gerekli izin ve ruhsatı almak kaydıyla değişiklikle ve ekler yapmak mümkündür.

Bu durumda, ilave inşaat ne anlama geliyor? açıklayalım; İnşaat işleri tamamlanmış olan yapılarda sonradan yapılan inşaat çalışmaları bu kapsamdadır. Kat mülkiyeti kanunu; yapılacak olan ekler ve gayrimenkulün arsasının boş olan kısmına yapılacak binalarla ilgili esaslar 44. maddede şu şekilde belirlenmiştir;

-İnşaatı bitmiş gayrı menkulün üzerine kat ilavesi

-Yapılmış olan mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması

-Bodrum katlarda yapılacak değişiklikler

Kat mülkiyeti kanununun 24. maddesine göre ilave olarak yapılamayacak olanlar ise şunlardır;

-Ana gayri menkulün bağımsız bölümünde, dispanser, hastane, ecza laboratuvarı, klinik ve poliklinik. Bu kapsama girmeyen muayenehaneler ise açılabilir. İlave olarak yapılamayacak olan değişikliklerde kat malikleri kurulu kararı geçerli değildir.

İlgili kanunun 24. maddesine göre ilave edilebilecek olanları sayalım;

-Gayrı menkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; gazino, kahvehane, tiyatro, sinema, kulüp, bar, pavyon, düğün salonu gibi eğlence ve sosyal etkileşim alanları

-Lokanta, fırın pastane, süthane gibi gıda ve beslenme amaçlı yerler

-Dükkân galeri, çarşı gibi yerler

-İmalathane, boyahane basım evi gibi yerler

Bu eklerin yapılabilmesi için kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar vermesi yasa gereğidir. Oy birliği olmayan kararlar uygulanamaz.

Ek olarak yapılan bölümlerin tamamlanmasından sonra yapılması gerekenler ise şunlardır;

-Yapılan yeni ilaveler dâhil bütün bağımsız bölümlerinin arsa paylarının kat malikleri kurulunca, usulüne uygun olarak oy birliğiyle yeniden belirlenmesi.

-Ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin; kütükteki kat irtifakı hanesine kaydedilmesi.

-Tapu memuru gözetiminde, resmi senet yapılarak kat irtifakının kurulması zorunludur.