Hizmet Sektörünün Toplum İçinde Prestiji Nasıldır?

Hizmet Sektörünün Toplum İçinde Prestiji Nasıldır?

Hizmet Sektörü

Hizmet sektörü sağlık, ulaşım, konaklama, eğlence ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır.

Küreselleşmenin etkisiyle bireylerin gelir düzeyi yükselmekte ve sanayinin gelişmesi ile boş vakitlerde artış meydana gelmektedir. Böylelikle bireyler boş vakitlerini değerlendirmek için yeni arayışlara girmektedir. Hizmet sektörü bireylerin sağlık, ulaşım, konaklama, eğlence, kültürel vb. faaliyetlerini gerçekleştirmede gereksinimlerini giderirken aHizmet Sektörünün Toplum İçinde Prestiji Nasıldır?ynı zamanda faaliyetin gerçekleştiği bölgede kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal fayda ve zararları görülmektedir.

 Hizmet Sektörünün Toplum İçinde Prestiji Nasıldır?

Hizmet sektörü, hizmetin gerçekleştirildiği ve satın alındığı bölgedeki topluma etki eden önemli sektörlerdendir. Ekonomik etkileri incelendiğinde hizmet ürünü, insan gücü kullanılarak ortaya çıktığı için istihdam kaynağı olarak prestij kazanmaktadır. Aynı zamanda Bölgeye farklı kültürlerden gelen bireylerin geldikleri bölgelerden farklı kültürler taşımasıyla toplumun kültürel zenginliğinin artmasına da vesile olmaktadır. Kültürel değişimlerin yerel kültüre zarar verdiği durumlar olsa da kültürel zenginlik topluma olumlu katkıda bulunmaktadır. Hizmet sektörü, hizmetin alındığı bölgede gelişmişlik düzeyini de arttırmaktadır. Bölgede altyapı ve üstyapıdaki gelişmeler toplum içinde hizmet sektörünün prestijini arttırmaktadır. Aynı zamanda hizmetin gerçekleştirildiği bölgelerde sektör dışında da diğer esnaflara gelir kaynağı olması nedeniyle ekonomik etkileri en yüksek olan sektörlerdendir.

Hizmetin bulunduğu yerde alınması gerekmesi ve bireylerin hizmeti satın almak için ziyaret ettikleri destinasyonlara yurtdışından da gelen ziyaretçilerin bulunması, ülkeye döviz kazandırması önemli prestij kaynaklarındandır. Toplumun kültürel ekonomik ve sosyal olarak gelişmesini sağlaması ve istihdam olanaklarının fazla olması nedeniyle toplum içinde prestiji yüksektir. Fakat savaş, darbe gibi siyasi olaylardan çabuk etkilenen bir sektör olması nedeniyle toplum içinde prestiji de değişkenlik gösterebilmektedir. Ülkede yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle gerileme yaşanan hizmet sektöründe ekonomik kriz ortaya çıkmasıyla toplum farklı sektörlere eğilim gerçekleşmektedir. Bu durum hizmet sektörünün prestijine zarar vermektedir.