Çocuklar İçin Bilimsel Olarak Belirlenmiş Bir Oyun Yaş Sınırı Var Mıdır?

Çocuklar İçin Bilimsel Olarak Belirlenmiş Bir Oyun Yaş Sınırı Var Mıdır?

Oyun çocukların günlük hayatta kullandığı tek ve en önemli işidir. Çocuk yatarken, kalkarken, yemek yerken, konuşurken, ağlarken, kendini ifade ederken günün her saatin de, her öğünün de en önemli işi olan oyunu kullanır. Çocukların hayal dünyası oyuna yatkın olarak gelişmektedir. Çocuklar her şeye oyun olarak bakarlar ve oyun olarak görmek isterler. Günümüzde en çok kullandığımız “yaratıcılık” kelimesi iş de tam da çocuğun oynadığı oyunlardan geçmektedir. Yaratıcılık ve oyun birbiri ile iç içedir, ikisi de deneyim ve tecrübeler yolu ile gelişir. Yaratıcılık çocuğun oynadığı oyunları şekillendirmesi ve oyunu günlük hayata uyarlamasında en önemli yardımcı etkendir.

Çocuklar İçin Bilimsel Olarak Belirlenmiş Bir Oyun Yaş Sınırı Var Mıdır?

Oyunsuz Çocuk Meyve Vermeyen Ağaca Benzer

Çocuk ve oyun birbirinden asla ayrı düşünülemez. Oyun çocuğun ayrılmaz bir parçasıdır; her oyun da onu geliştirir ve kendine bir anlam çıkarır. Oyun oynamayan, oyun oynadığı için kızılan, oyun oynamasına izin verilmeyen çocuk kendini doğru bir şekilde ifade edemez. Çocuk oyun oynamadığı zaman kendini verimsiz hisseder. Bir ağaç düşünürsek… Yemyeşil yaprak, boyu, şekli, rengi her şeyi takdire şayan. Ama bu güzel ağaç meyve vermiyor. .Belki de güneş görmüyordur ya da sulanmayı unutulmuş olabilir. Oysa sulandığı zaman, güneş gördüğü zaman budanması gerektiğinde budandığı zaman en güzel meyveleri verecektir. İşte çocuk da böyledir.

Aile çocuğa sağlıklı bir oyun ortamı sağladığı zaman çocuk oyunda hem yaratıcılığını geliştirecek hem de kendine olan öz güveni artacaktır.

 Oyun yaş sınırı var mıdır?

Çocuklar için oyunun yeri, zamanı, yaşı, günü, vakti önemsizdir. Çocuk kendini ne zaman oyun oynamak için hazır hissederse oyun o zaman başlar. Çocuklar için bilimsel olarak belirlenmiş bir oyun yaş sınırı var mıdır? Çocuklar için oyunun belli bir yaş sınırı yoktur. Yeter ki çocuk oyun için istekli olsun, üretmeye hazır olsun. Oyunun yaşı yoktur, oyun her yaşta insanı rahatlatan, dış dünyadan uzaklaştıran, sakinleştiren, huzur veren, yaratıcılığını artıran, yaşama isteği olan her insanın her zaman yapabileceği işidir. Oyun çocuğun en önemli işidir…