Astronominin En Önemli Çalışma Sahaları Nelerdir?

Astronominin En Önemli Çalışma Sahaları Nelerdir?

Astronomi Yunanca kelimelerin birleşiminden oluşmuş bir sözcük olup gök bilimi olarak tanımlanabilir. Astronomi gök cisimlerinin hareketlerini gök cisimlerinin oluşturduğu sistemi incelemeyi hedeflemektedir. Bu gök cisimlerinin birbiri ile ilişkilerini, yaptıkları hareketlerini, oluşumları ve benzeri sistemleri içine almaktadır astronomi.

 Astronominin En Önemli Çalışma Sahaları

Dünyamızı da içerisine alan astronomi bilimi geniş bir çalışma alanına sahiptir. Peki, bu alanda astronominin en önemli çalışma sahaları nelerdir? Astronomi başlıca çalışma alanlarını sıralayacak olursak; güneş, güneşin içi, güneş rüzgârı, fotosfer, kromosfer ve korona, güneş sistemi, ay dünya ve gezegenler, gaz yapılı gezegenler, kuyruklu yıldızlar, yıldızlardır.

Astronominin En Önemli Çalışma Sahaları Nelerdir?Güneş astronomik çalışmaların ilk safhasında bulunmaktadır. Astronomik çalışmalar da güneş ile ilgili çok çalışma yapılmıştır. Günümüz astronomik çalışmalarında güneşin manyetik alanı ve radyasyon etkisinin dünya üzerinde etkileri üzerinde oldukça durulmaktadır. Dünyaya en yakın yıldız güneş olduğundan dolayı, güneş yıldızlar hakkında oldukça fazla bilgi vermektedir. Güneş spektrumları incelenmektedir.

Güneşin iç kısmında enerjinin konveksiyon yoluyla dış kısma iletildiği büyük bir kısım vardır. Atmosferin altının bir alt kısmında enerjinin radyasyon ile iletildiği geniş bir diğer kısım daha vardır. Bu iki enerjinin dönüşümü ve nükleer enerji gibi alanlar astronominin uğraştığı alanlardandır. Güneş rüzgârı ise bir takım durumlar sonucunda güneşin manyetik alanının çekilmesi sonucunda güneş rüzgârı oluşmaktadır.

Fotosfer ise güneşin görülen kısmıdır. Güneşin görülen yüzündeki yani fotosferdeki güneş lekeleri başlı başına bir inceleme alanıdır. Bu alanda manyetik alan şiddeti maksimumdur ve buradaki lekeler artıp maksimuma erişip tekrar azalmaktadır. Bu periyot toplamda 11 yıl kadar sürmektedir.

Kromosfer ise fotosferin üstünde bulunan kısım olarak nitelendirilir. Şeffaf bir yapıya sahip olup koronaya kadar görülmektedir. İlk korona kısmı güneş tutulma aşamasında net bir biçimde görülmektedir.

1 Yorum

  1. Fatih Polat Yazar

    her zaman astronomi ye ilgim alakam olmuştur ama hiç bir zaman üzerine düşemedim bu konuda nerden başlamalıyım bu konu hakkında bilgi yazabilir misiniz ?

Yorumlar kapatıldı.