Alışveriş Merkezlerinin Tarihçesi Nedir

Alışveriş Merkezlerinin Tarihçesi Nedir

Alışveriş Merkezlerinin Tarihçesi Nedir

Her geçen gün yaygınlığı artan alışveriş merkezleri hayatımızın bir parçası haline geldi. Mimari yapısı, kullanışlı tasarımı, konforu ve ihtiyaçlarımınız tamamına tek bir yapı ile cevap vermesi açısından AVM’ler insanoğlunun bir parçası. Peki, alışveriş merkezlerinin tarihçesi nedir? Alışveriş fikri ve bunun bir mekanda toplanması düşüncesi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

İlkel AVM’ler: Panayır ve Pazarlar

İlk dönemlerde insanlar temel ihtiyaçlarını gidermek için panayırlar kurarlardı. Ve burada takas usulü Alışveriş Merkezlerinin Tarihçesi Nediralışveriş gerçekleştirirlerdi. Örneğin gıda maddesi üreten ve çiftçilik yapan birinin bir giysi ihtiyacı olduğu zaman panayıra gider ve elindeki buğdaydan dört kap verip üzerine bir giysi alırdı. İlkel anlamda pazarlar da bu şekilde bir mantık üzerine kurulmuştu. Şehirler tarihine baktığımız zaman da karşımıza bu fikir çıkıyor. Çünkü şehir kelimesi yani “polis” merkezinde alışveriş yapılan ve tarımın yerini ticaretin aldığı yapılar olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa bir tarihçe

Kurulan bu pazarlar zamanla sabit bir mekan edindiler. Ve şehirler kalabalıklaştıkça insanlar temel ihtiyaçlarını burada gidermeye başladırlar. Kurulan yeni kentler de bu pazarın etrafında kuruldu ve ona göre şekil almaya başladı. Günümüz modern dönemine gelene kadar güvenlik ihtiyacından dolayı da etrafının kapatılması ihtiyacı doğdu. Mimari gelişmeler ile birlikte pazarlar yavaş yavaş daha güvenli ve hem yanları hem de üzeri kapalı mekanlar haline gelmeye başladı.

Günümüzdeki AVM’ler

Sanayi devrimi ile birlikte ürün çeşitliliği arttı. Üreticiler ellerindeki mallar için bir talep oluşturmak zorundaydı. Bunun için kendilerine bir pazar bulmalı ve bir talep oluşturmalıydılar. Ayrıca depolama ihtiyaçlarını da gidermeleri gerekiyordu. Tüketiciler ise hem boş zamanlarını değerlendirebileceği hem de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekana ihtiyaç duyuyorlardı. İşte bu noktada AVM’ler devreye girdi. Tüketicilere eğlence ve alışveriş imkanı sunduğu için tercih edilirliği arttı.